A tool to create Debian automatic installer USB key with preseed, partman recipe, syslinux and parted.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Yorick Barbanneau 993be66b94 Automatic network card selection před 3 měsíci
conf Add external syslinux folder configuration files před 4 roky
partman_recipes partman_recipes folder rename před 4 roky
preseeds Automatic network card selection před 3 měsíci
syslinux Adapt syslinux menu to preseeds files new location před 4 roky
.gitignore Updated for new version před 4 roky
README.md Update documentation před 3 roky
init.sh mcopy command correction před 8 měsíci

README.md

Debian Auto Installer

A script to create automated Debian Installation Key. I created it for my work. You can create bios, efi64 key or prepare files into a folder whitout creating key.

 • init.sh : script to create USB key
 • preseeds : folder containing all preseeds files
 • partman_recipes : folder containinf partman recipes
 • syslinux/syslinux.cfg : Syslinux configuration file
 • conf/*.conf : "folder configuration" files

Init.sh command line options

 • -a [amd64|i386] choose architecture for debian files (default amd64)
 • -b create key for bios boot architecture (default efi64)
 • -c --conf set folder configuration files (default conf/archlinux.conf)
 • -d device USB device like /dev/sdb
 • --debian-version debian iso version to download (default lastest stable)
 • --repo repository folder (default ./repo)
 • --tmp Temporary folder used to create USB key to create directory tree

Be careful : if -d parameter is define then the usb key / external drive will be erased.

Since syslinux files are placed differently depending on the distribution, configuration file (-c) contain directory to syslinux files :

 • syslinux_mbr_bl_folder : folder containing mbr.bin
 • syslinux_efi_bl_folder : folder containing efi64 folder
 • syslinux_modules_folder : folder containing syslinux modules folders

Examples

Prepare file in directory for efi system without writing an usb key for AMD64.

./init.sh

Prepare an USB key (/dev/sdb) for bios / i386 architecture

./init.sh -a i386 -b -d /dev/sdb

Prepare an USB key on Debian

./init.sh -d /dev/sdb -c conf/debian.conf

How it work

 1. Create a repo folder then a subfolder named with debian version then download debian iso, vmlinuz and initrt.gz.
 2. Create a temporary folder and copy all necessary files into it (pressed, partman recipes, syslinux modules...).
 3. If -d /dev/sdx, unmount usb key( if mounted) and create partition scheme, format and mount partitions.
 4. Copy all content of temporary folder into mounted usb key.
 5. Unmount usb key.